Företagsledarens Setup 1.0

Vill du få till en förändring i ditt liv – då måste du börja med rätt förutsättningar som blir din hjälp på vägen. Det är om inte omöjligt men en väldig uppförsbacke att börja i fel ände. Uttrycket “du måste kunna leda dig själv för att leda andra” är viktigt, speciellt som Företagsledare. Även om du inte ska bli eller är en Företagsledare så är varje individ ansvarig för sig själv och sitt liv. Planera för visioner och delmål i vardagen så får du glädje i livet och ser att du kan påverka ditt liv och du blir stark. Som Företagsledare är detta speciellt viktig för att kunna axla ansvaret och vara en modern och kompetent ledare. Detta har vi tillämpat medvetet de senaste 3 åren och omedvetet i 7 år innan dess för att nå våra mål.