Bli en Strateg!

Din ROI – Return on Investment – är att du får inspiration och förhöjd kreativitet.

Men det viktigaste är att du får ett bättre Självförtroende om du agerar på och tar dig an de utmaningar som följer med ditt jobb eller dina drömmars mål. Du får vetenskapliga ”verktyg” som du kan använda i din vardag för att leda
dig själv och andra mot de mål & visioner som företaget har.

Vår Mindset Coachning hjälper dig att bättre hantera press & stress både privat och i yrkeslivet och prestera på topp.

Utifrån en tuff omvärld så har vi skapat förinspelade Affärsutbildningar  – vår MBA-utbildning – där du kan studera och repetera när det passar dig. Du har tillgång till utbildningarna och oss för feedback i upp till 2 års tid om så behövs men vi rekommenderar 1 år. Du lär dig att läsa & förstå finansiella rapporter eftersom det ändå är du som är
ansvarig. Och Marknadsföring är bra att ha så du kan vara med i snacket där också, ett väldigt roligt område. Det tyngsta blocket är fördjupning inom Ledarskap. Två av blocken går att studera separat.

Vi har även AffärsMentorskap – där har vi kombinerat Affärsutbildningarna & Mindset Coachning med mycket mer -länkar via menyn för att veta mer & signa upp direkt.