Villkor och information

Företagsinformation

Innehållet i denna webbutik tillhandahålls, uppdateras och hanteras av följande företag:

Organisationsnummer: 556946-4141

E-postadress: info@attitudepromotion.se

Betalning och priser

Alla priser är dagsaktuella och kan komma att ändras i framtiden. Individuellt och aktuellt totalpris för din beställning summeras i kassan, inklusive eventuella avgifter för frakt och betalning, samt moms.

Reklamation och returer

Reklamationer

Vår coachning handlar om att tillsammans med dig plocka fram och skräddarsy strategier för hur du kan navigera för att snabbare nå dina mål. Tillsammans kommer vi fram till vad du behöver fokusera på och ditt engagemang är därmed avgörande för att uppnå önskat resultat. Vårt intresse är såklart att ha nöjda klienter och om det föreligger missnöje så tar vi dialog med dig om vad du är missnöjd med och vi försöker tillmötesgå detta i så rimlig grad som vi kan påverka. Reklamation ska vara oss tillhanda senast 30 dagar efter sista utförda coachningssessionen. 

Returer

Vi säljer tjänster och har därmed inga returer eftersom vi saknar fysiska produkter som kan lämnas tillbaka.

Vid köp av författaren Regina Wallmarks böcker så säljs dessa av återförsäljare som sköter returer och vi hänvisar till deras villkor.

Force Majeure

För det fall coachning eller publikt evenemang inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens/arenans/leverantörens kontroll, som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är arrangören/arenan/leverantören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller om ett evenemang ställs in beroende på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Information om ångerrätt

Information om ångerrätt till konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) baserat på bilaga 1 i direktiv 2011/83/EU.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag 1.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda den bifogade standardtexten nedan för utövande av ångerrätten, men det är inte ett krav.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Exempel på standardtext:

“Jag vill frånträda mitt avtal med er och använda laglig rätt om Ångerrätt. Jag kontaktar er innan ångerfristen har löpt ut, dvs inom 14 dagar.”

Verkan av utövad ångerrätt.

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Kontakta oss helst via mail till info@attitudepromotion.com

Läs mer om distansavtalslagen hos Konsumentverket: http://www.konsumentverket.se/

Integritetspolicy

När du lägger din beställning hos oss behöver du uppge vissa personuppgifter. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

Ändringar av köpvillkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Om oss

Vi heter Attitude Promotion AB, orgnr. 556946-4141, qdress: Artellerigatan 6, 114 51 Stockholm där vi även har lite mindre event emellanåt.