Modigt Ledarskap

Du behöver vara i god form, både mentalt och fysiskt för att leverera under hög press och idag blir du ifrågasatt mer än någonsin som Ledare. Det börjar med Självledarskap för att du ska skapa en modern Ledarstil och det är såklart väldigt förknippat med din personlighet. Ämnet Självledarskap kommer att hjälpa dig både i…

Sorgeprocessen

Trauman, kriser och besvikelser i livet har alla sin sorgeprocess. En process har en början och ett slut. Vad vi går igenom gör oss till den vi är idag och vi blir aldrig den vi var innan. Alla har massor med känslor från sina upplevelser och ingen kan eller kommer att ta dessa känslor ifrån…

Självledarskap

Det börjar med dig, vad du vill och din förmåga att ta dig dit du vill. Det kan låta skrämmande men vi kan hämta mycket från jämförelser med t.ex. en sprinter inom idrotten. Vi vet vad disciplinerade de är för att nå sina mål, t.o.m. vad de äter, hur de tränar och ja hela deras…

Vårt första TedX tal

Chasing after your Dreams despite the Pandemic – heter vårt första TedX tal som vi är ganska exalterade över! Verkligen! I talet talas det inte så mycket om Business utan mer generellt om att nå sina mål och drömmar. Men vår affärsidé är att uppmuntra fler till att verkligen sjösätta sina drömmar & idéer och…

Dröm mer!

Sluta aldrig upp med att drömma – lova dig själv det! Drömmar ger oss tröst och glädje speciellt i tuffa tider. Nyfikenhet och självförtroende kommer att hjälpa dig att omsätta det till planer och sätta dem i verket – att förverkliga dem.  En del av dina drömmar kan vara riktigt bra affärsidéer och vi kan…

Beslutsfattande

Vi reder ut begreppen. Många ser en Ledare som en chef som är auktoritär och bestämmer. Man ser på en person och subjektivt bedömer personens möjligheter att fatta beslut. Men att vilja bestämma och att ta beslut är inte samma sak. Det finns många olika ledarstilar och den kultur man kommer ifrån; företagskultur och samhällskultur,…