Beslutsfattande

Vi reder ut begreppen. Många ser en Ledare som en chef som är auktoritär och bestämmer. Man ser på en person och subjektivt bedömer personens möjligheter att fatta beslut. Men att vilja bestämma och att ta beslut är inte samma sak. Det finns många olika ledarstilar och den kultur man kommer ifrån; företagskultur och samhällskultur, och dina erfarenheter därifrån påverkar din syn på ledarskap. 

Beslutsfattande handlar om att ta ansvar för konsekvenser av beslut och konsekvenser av att inte ta beslut. Att inte ta beslut är också ett beslut. Att ta beslut bara för att få bestämma kan få ödesdigra konsekvenser för de som råkar ut för konsekvenserna av besluten. Att faktiskt ta ansvar för andra människor i sina beslut är viktigt i ens Ledarskap. Företagsledningen är enligt lag ansvarig för hur människor har det på arbetsplatsen. Företagsledningen är också ansvarig för den marknadsföring som företaget utsätter marknaden för. Konsekvenserna av besluten är företagsledningen ansvarig för. Vi brukar prata om producentansvar hos företag vad gäller ansvaret mot marknaden. Vi pratar om principalansvar när vi pratar om företagsledningens ansvar mot personalen.

Även små beslut i din vardag formar hur ditt företag ser ut idag och hur det ser ut i morgon. 

Att skapa en kultur i företaget med korta beslutsvägar och effektiva beslut är att föredra än långdragna beslut som bara skapar en tungrodd organisation och kultur i företaget. Beslut kostar pengar, i tid och energi. Det kostar pengar att involvera för många andra i sina beslut hela tiden. Det är bättre att delegera och ge ansvarsområden. Att ha kompetensöverföring är smart så att ett lärande arbetssätt införs, det blir roligare att jobba i ett sånt företag också. Alla kan lära sig lite av experterna på områden där de har fallenhet. Att vara lite generalist om mycket är bra. Att vara expert behöver ett fåtal vara på företaget inom områden som passar deras kompetens. Välj områden där det behövs och ta in hjälp externt för frågor som kräver uppdaterad experthjälp.

I sina beslut och delegerade beslut väljer företagsledningen vilken riktning företaget ska ta. Ledarskap handlar mycket om vilken människosyn du har eftersom andra får leva med konsekvenserna av dina beslut. Mer i vår fördjupningsdel Ledarskap – förinspelade episoder – Välkommen! https://www.attitudepromotion.se/affars-utbildningar