Modigt Ledarskap

Du behöver vara i god form, både mentalt och fysiskt för att leverera under hög press och idag blir du ifrågasatt mer än någonsin som Ledare. Det börjar med Självledarskap för att du ska skapa en modern Ledarstil och det är såklart väldigt förknippat med din personlighet. Ämnet Självledarskap kommer att hjälpa dig både i privatlivet och i yrkeslivet.

Det är verkligen en osäker och tuff marknad och det kräver ett modigt Ledarskap. Vems skor kommer du att kliva in i när det blir tufft kan man fråga sig. Som Ledare måste du kliva in i dina egna skor och leverera lösningar eller lättnader. Vi har den uppfattningen att mod behövs för att visa medkänsla och inte bara se till siffror och resultat som om inte människor fanns med alls i bilden. Etik är viktigt. Du behöver också kännedom om Ledarstilar genom historien så du inte upprepar misstag som vi borde ha lärt oss av detta. Vi tror att du alltid behöver utveckla din Ledarstil och vara uppdaterad och välinformerad för att vara en bra Ledare.

Vi utbildar dig inom Ledarskap fördjupat i förinspelad utbildning på Magisternivå – länk här:
https://www.attitudepromotion.se/affars-utbildningar