Hur Kulturen – det interna varumärket skapas

Vi vet alla vilken viktig betydelse en coach har inom sporten – där ser vi verkligen vad en ledarstil gör skillnad. Det är samma i ett företag eller i ett projekt, teamet ska sammansättas med olika talanger med olika styrkor för att vara ett vinnande koncept eller ett vinnande lag. Lagandan är ju själva kulturen och ledaren är den huvudansvarige kulturskaparen.

Kulturen i ett företag eller ett team är ju avgörande för om man trivs och känner sig behövd och lyssnad på. Det interna varumärket byggs av värderingar som märks tydligt utåt också. Det får ju inte vara en kommunikation av värderingar utåt marknaden och sedan något helt annat internt för då behåller du inte nyckelpersonerna i teamet. Och rykten om vad som verkligen försegår i teamet läcker ut förr eller senare. En gammal kultur är väldigt svårt att ändra på, det är därför många företag lägger ner hela fabriker och flyttar till någon annan stad för att börja om med en helt ny kultur. 

Ett väldigt spännande område med att vara en kulturskapare och väldigt viktigt hur du leder för att skapa ett blomstrande team som drar åt samma håll. Idag ställs högre krav än någonsin för idag kräver personal mer trivsel pga att de vill inte vantrivas 40 timmer per vecka. Tidigare generationer såg sitt jobb bara som en pay check och led igenom fram till pensionen. Så är det verkligen inte idag.

Borsta upp och skapa din ledarstil i sommar via våra förinspelade alternativ – antingen hela VD-utbildningen eller så bara fördjupningsdelen av Ledarskap. Finns att läsa enbart marknadsföringsteoriblocket också. Välkommen! Coachning ingår också efter utbildningen. 

Finns på svenska & in English – länk via menyn – förinspelade Affärsutbildningar