Vår Story

Bli en vassare Företagsledare – är en utbildning med förinspelade avsnitt – en MBA-Utbildning
– som gör dig till en säkrare företagsledare med full koll på ekonomi och på marknaden
– hjälper dig att bygga starka team
– vässar dina förmågor att agera strategiskt
– och navigera så du kan driva företag i förändring på en osäker marknad
– uppgraderar din ledarstil till 2020-tal vilket är väldigt viktigt

Mer om vår kompetens till att skapa utbildningar inom detta område finns presenterat under varje Entréflik. Vi bygger mycket av vår undervisning på analys av den amerikanske psykologen Abraham H. Maslow’s artikel ”A Theory of Human Motivation” från 1943. I artikeln finns den kända modellen som kallas för en behovshierarki eller behovstrappa som förklarar hur människor prioriterar sina behov. 

Vi har även funnit ett starkt samband mellan självförtroende och förverkligande av sina mål. Något mer som har en avgörande faktor är de beslut vi tar, små som stora i vardagen som till stor del är avgörande var vi till slut hamnar. Detta faller även under personlig utveckling men eftersom en ledare är så personligt knuten till sin ledarroll så inverkar dessa mjuka värden till stor del till vilken ledare du är och blir och till kulturen på företaget.  

Självförtroende är något du verkligen behöver, för det är du som företagsledare som är kaptenen för skeppet och utmaningarna kan vara många, speciellt på en osäker marknad som vi befinner oss i sedan pandemin bröt ut. Verktyg får du av oss hur du kan navigera och känna dig säkrare som Företagsledare – Välkommen!

Följ oss på Facebook & Instagram för spännande uppdateringar!

You find our English versions on our English website- https://attitudeacademy.eu/